• FDA grade plastic baby food spout bag

    کیسه پلاستیکی غذای کودک پلاستیکی درجه FDA

    کیسه غذای کودک نوعی کیسه جرقه ای است ، برای اطمینان از ایمنی کیسه برای غذای کودک ، ما از مواد تأیید شده FDA استفاده می کنیم و فرآیند بسیاری برای از بین بردن بو و استریل کردن انجام می شود. و جرقه نیز توسط مواد غذایی ساخته می شود و عقیم شده است زیرا همه ما روشن می کنیم که ایمنی کودک مهمترین چیز است.