• Custom printed 5L 10L spout bag

    کیسه خروجی 5L 10L چاپ سفارشی

    هنگامی که می خواهید مقدار زیادی آب ، آب ، مواد شوینده لباس یا مانند این چیزها را بسته بندی کنید ، کیسه های بزرگ برای شما قابل استفاده هستند. برای اینکه آن را به اندازه کافی قوی کنید ، مواد PA را توصیه می کنیم و معمولاً برای برداشتن آنها به دسته نیاز دارد.