• Ready to ship all sizes cannabis bag

    Sẵn sàng vận chuyển túi cần sa mọi kích cỡ

    Chúng tôi chủ yếu làm công việc OEM, có nghĩa là chúng tôi sẽ sản xuất túi theo loại túi yêu cầu của bạn, kích thước, chất liệu, độ dày, in ấn và số lượng. Trong khi hiện nay nhu cầu về túi sẵn sàng vận chuyển lớn hơn, thì chúng tôi đáp ứng thị trường, và chúng tôi cố gắng hết sức để tạo ra những mẫu mã và chất lượng tốt nhất cho bạn.