• How to use my film roll packaging?

    Làm thế nào để sử dụng bao bì cuộn phim của tôi?

    Chủ yếu có 5 loại túi, túi phẳng, túi đứng, túi bên hông, túi đáy phẳng và túi cuộn màng. 4 trong số đó là các túi riêng biệt, chỉ cần một cuộn phim cuối cùng là cả cuộn. Đây là loại túi phù hợp với máy chiết rót, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí nhân công, sau đây chỉ cho bạn Cách sử dụng bao bì cuộn màng của tôi?