• Custom self-standing plastic flour bag

    ถุงแป้งพลาสติกแบบยืนเอง

    วัสดุ: วัสดุที่เราใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้คือ MOPP + PE การปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียวไม่มีมลภาวะการใช้วัสดุนี้ทำให้ถุงบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการกั้นชั้นหนึ่งกันน้ำและกันความชื้นอายุการเก็บรักษานานและแข็งแรง คุณสมบัติทางกล
    ประเภทกระเป๋า: สำหรับประเภทกระเป๋าเราใช้การออกแบบตราประทับแบบยืนได้โดยสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้เราได้เพิ่มที่จับ การออกแบบมือถือสะดวกสำหรับผู้ใช้ในการพกพา ไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์อื่นใดในการพกพา